Hvorfor velge denne retningen?

Hva er det arkeologer gjør når de graver ut spor fra fortiden? Hvilke metoder og teorier bruker de når funnene skal tolkes?

En master i arkeologi gir deg førstehåndserfaring i bruk av metoder og teorier som benyttes i utgravning og studium av arkeologisk materiale. Studiet gir deg anledning til å fordype deg i utvalgte deler av kulturhistorien. Du får studere hvordan samfunn var underlagt sosiale, kulturelle og økologiske vilkår som produksjon, bruk og reproduksjon av materiell kultur.

Gjennom dette studiet vil du også videreutvikle dine akademiske ferdigheter og din forståelse av arkeologi som vitenskapelig disiplin.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. juni 2019 15:32