Oppbygging og gjennomføring

1. semester

Valgfrie emner på til sammen 20 sp og et obligatorisk emne i arkeologisk databehandling på 10 sp. Undervisningen er disiplinrelatert, og kan være tematisk rettet mot arbeidet med masteroppgaven. Emnene kan hentes fra programmets tilbud, eller fra andre program i samråd med lærer. Det må søkes særskilt til program for Arkeologi og konservering om du ønsker å benytte emner fra andre program: kontakt programkonsulenten.

2. semester

Obligatorisk feltkurs på 10 sp, valgfritt emne på 10 sp og obligatorisk prosjektbeskrivelsesseminar på 10 sp. Undervisningen er disiplin- og oppgaverelatert.

3. og 4. semester

Studentene arbeider under veiledning med en masteroppgave som utgjør 60 sp. Oppgaven skal ha et omfang på ca 60 sider og kan: 1) gi en oversikt over et forskningstema, basert på litteraturstudier, eller 2) være et selvstendig forskningsarbeid på grunnlag av et arkeologisk materiale.

Studenter som ønsker en bredere utdanning rettet mot forvaltning fremfor forskning, kan velge å skrive to mindre arbeider - hver på 30 sp - som til sammen veier like tungt. Hver av oppgavene på 30 sp skal utgjøre ca 30 sider. Dersom studenten velger to oppgaver à 30 sp, kan disse skrives som større vitenskapelige artikler.

Det tas sikte på at studenten selv utarbeider problemstilling for oppgaven(e), men veiledning vil bli gitt for å lette arbeidet med å avgrense tema og materiale.

 

Tabellen viser hvordan studieløpet vil se ut:

4. semester ARK4090 – Masteroppgave i arkeologi
3. semester
2. semester Valgfritt emne 10 sp ARK4250 – Prosjektbeskrivelse i arkeologi ARK4310 – Arkeologisk feltkurs, nordisk
1. semester Valgfrie emner på tilsammen 20 sp ARK4300 – Arkeologisk databehandling
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Hvordan masterstudiet gjennomføres:

Mastergradens undervisningsbaserte emner forløper i stor grad som seminartimer der det forventes at studentene bidrar til den faglige diskusjonen omkring ett gitt tema. Kursene vil derfor i stor grad bedømmes med bestått/ikke bestått på bakgrunn av frammøte, deltakelse i undervisningen og utførelse av arbeids- og kursoppgaver.

ARK4250 - Prosjektbeskrivelsesseminar bedømmes med bestått/ikke bestått på bakgrunn av innlevert prosjektbeskrivelse (ca. 2500 ord).

ARK4300 – Arkeologisk databehandling vurderes med bestått/ikke bestått på bakgrunn av innlevert mappeeksamen.

Feltdelen av ARK4310 – Arkeologisk feltkurs, nordisk varer 3 uker og finner sted utenfor Oslo. Tilstedeværelse er obligatorisk. Studentene dekker selv utgifter til overnatting og mat, mens instituttet dekker reise.

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

Blant de valgfrie emnene kan du eventuelt velge relevante masteremner fra andre fag (4000-nivå). Se emneliste ved UiO. Det må søkes særskilt til Program for arkeologi og konservering om dette: kontakt programkonsulenten.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. nov. 2021 09:57