Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse på ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du også tilegne deg språkkunnskaper, bygge opp et kontaktnettverk og få internasjonal erfaring.

Ved det utenlandske universitetet kan du enten ta emner eller arbeide med masteroppgaven i nærheten av samlinger og fagmiljø som er spesielt relevante for deg.

 

Når kan du dra?

 

Det vanligste er å utveksle i skriveåret, og de fleste velger 3. semester, noen også 4.
Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene på programmet ved UiO. Les mer om dette på siden for oppbygging og gjennomføring.

Kortere opphold vil være mulig, for eksempel ved institusjoner i utlandet som drives av UiO og/eller andre norske universitet. Instituttene i Athen og Roma er populære valg.

Utenlandsoppholdet kan gjennomføres som del av arbeidet med masteroppgaven uten at du trenger å avlegge studiepoeng ved vertsinstitusjonen.

Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier har avtaler med en rekke europeiske utdanningsinstitusjoner gjennom  ERASMUS-programmet. Det er knyttet egne stipendordninger til disse avtalene. ERASMUS er et etablert nettverk, og du får god oppfølging før, under og etter utvekslingsoppholdet.

 

Hvor kan du reise

Steinalder-arkeologi:

University College Cork

University College Dublin

 

Middelhavs-arkeologi:

University of Salento

Aarhus Universitet

Uppsala Universitet

 

Middelalder/vikingtid-arkeologi:

University College London

Cardiff University

University of Aberdeen

University College Dublin

 

Osteoarkeologi:

Stockholm Universitet

Uppsala Universitet

University College Cork

Aberdeen Universitet

Cardiff Universitet

University College London

 

Egyptologi:

University College London

Cardiff University

 

Se alle IAKHs avtaler og Det humanistiske fakultets egne sider om delstudier i utlandet for fakultetets avtaler, informasjon om godkjenning av utenlandsstudier etc.
Kontakt gjerne programkonsulenten for arkeologi og konservering for veiledning.

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. feb. 2020 17:16