Hva lærer du?

Med fordypning i arkeologi innenfor bachelorprogrammet for arkeologi og konservering kan du:

  • Utvikle forståelse og kunnskap om forskjellige måter å tolke menneskelige handlinger og samfunn på
  • gjøre rede for hovedtrekkene i den europeiske kulturhistorien fra steinalderen til middelalderen
  • vise at du kjenner til både det viktigste arkeologiske materialet fra disse periodene og det teoretiske rammeverket som vanligvis benyttes av arkeologer
  • vise at du har kunnskaper om vitenskapelig bearbeidelse av et arkeologisk materiale
  • skrive resonnerende tekster om relevante temaer og problemstillinger
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2019 12:52