Arkeologi og konservering (bachelor)

Program for arkeologi og konservering gir deg muligheten til å utforske forskjellige sider ved det å forstå og ta vare på kulturarv.

Program for studiestart

15 aug.
09:15, Sophus Bugges hus auditorium 2
15 aug.
10:15, Blindernveien 11
15 aug.
15:00, Universitetsplassen

Hva kan du jobbe med?

  • frydenberg-hilde-sofie-200x230 Rådgiver

    Vær åpen for å søke arbeid utenfor det du betrakter som ditt felt, anbefaler Hilde Sofie Frydenberg. Hun er arkeolog og jobber med innhenting og tilgjengeliggjøring av tallgrunnlag og kunnskap om kultursektoren i Statistisk sentralbyrå.

  • bauer-egil-lindhart-250 Arkeolog/forsker og kontorleder

    Det kan være en god investering i fremtidige arbeidsmuligheter som arkeolog å «skrive seg inn» i et etterspurt område eller en aktuell tematikk, anbefaler Egil Lindhart Bauer. Han jobber ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

  • with-ruben-200x239 Konservator arkeologisk materiale

    Store deler av det jeg lærte under utdanningen er direkte relevant for mine arbeidsoppgaver ved museet, sier Ruben With, som har en mastergrad i gjenstandskonservering.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 180
Studiet varer: 3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Mitt yrke: Konservator

 

Bli kjent med Clio som tar en bachelorgrad i arkeologi