Oppbygging og gjennomføring

Studieretning arkeologi består av 180 studiepoeng, fordelt på fire hovedgrupper:

 • 20 studiepoeng examen philosophicum og examen facultatum
 • 80 studiepoeng fordypningsgruppe i arkeologi (80-gruppe)
 • 40 studiepoeng støtteemner (40-gruppe)
 • 40 studiepoeng valgfrie emner

Anbefalt studieløp

Normal studieprogresjon er 30 studiepoeng per semester. Det vil være noe fleksibilitet i forhold til når de ulike emner tas.

6. semester Arkeologi-emne på 2000-nivå ARK3090 – Bacheloroppgave i arkeologi Støtteemne eller Fritt emne
5. semester Arkeologi-emne på 2000-nivå eller Støtteemne eller Fritt emne eller Utenlandsopphold ARK2000 – Arkeologisk teori og faghistorie eller Støtteemne eller Fritt emne eller Utenlandsopphold Støtteemne eller Fritt emne eller Utenlandsopphold
4. semester

Arkeologi-emne på 2000-nivå eller Støtteemne eller Fritt emne eller Utenlandsopphold/

Støtteemne eller Fritt emne eller Utenlandsopphold Støtteemne eller Fritt emne eller Utenlandsopphold
3. semester Arkeologi-emne på 2000-nivå eller Støtteemne eller Fritt emne eller Utenlandsopphold ARK2000 – Arkeologisk teori og faghistorie eller Støtteemne eller Fritt emne eller Utenlandsopphold Støtteemne eller Fritt emne eller Utenlandsopphold
2. semester ARK1010 – Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder ARK1020 – Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi ARK1030 – Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering ARK1000 – Innføring i arkeologi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
 • Det anbefalte studieløpet innebærer et strukturert første år med obligatoriske emner innenfor fordypningen
 • Fordypningsemner i arkeologi tas i tredje eller femte semester.
 • Teknologisk/praktisk emne i arkeologi tas i fjerde eller sjette semester.
 • Vi anbefaler at utvekslingsopphold legges til tredje, fjerde eller femte semester. Du kan lese mer om mulighetene for et utenlandsopphold på programmets informasjonsside Utenlandsopphold.

20 studiepoeng examen philosophicum og examen facultatum

80 studiepoeng fordypningsgruppe i arkeologi

Fordypningsgruppen (80-gruppe) består av 4 obligatoriske innføringsemner på 1000-nivå (40 studiepoeng), ARK2000 – Arkeologisk teori og faghistorie (10 studiepoeng), ARK3090 – Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng), ett fordypningsemne (10 studiepoeng) og ett teknologi/praktiske emner (10 studiepoeng.)

For mer informasjon se 80-gruppe Arkeologi (80ARK)

Støttegruppe på 40 studiepoeng

40-gruppen med støtteemner er det faget du ønsker å kombinere med arkeologi. Du kan velge ut fra faglige interesser eller yrkesinteresser.

Støtteemner kan være emner innenfor blant annet sosialantropologi, naturgeografi, historie, etnologi, religionshistorie, idéhistorie eller kunsthistorie - eventuelt 40-gruppen - Bevaring og gjenstandskunnskap. For de som ønsker å fordype seg i klassisk arkeologi/middelhavsarkeologi anbefales 40-gruppe - Antikken

Nedenfor finner du noen anbefalte 40-grupper. Studenter som ønsker å ta en emnegruppe som ikke står på listen bør ta kontakt med programkonsulenten på forhånd. Det er ikke anledning til å velge enkeltemner fra flere emnegrupper.

Liste over anbefalte støttegrupper (40-grupper)

Frie emner 40 studiepoeng

De frie emnene kan i utgangspunktet velges helt fritt, men det anbefales at også de 40 frie studiepoengene brukes til emner som regnes som støttefag. Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha obligatoriske forkunnskapskrav.

Oppbygningen av studieretning for arkeologi gjelder fra og med høsten 2012. For studenter tatt opp tidligere se gammel oppbygning

Innpassing av studier fra andre utdanningsinstitusjoner:

 • Hvis du har tidligere utdanning fra andre institusjoner enn Universitetet i Oslo kan du søke om å få godkjent dette som en del av graden etter at du har fått opptak på programmet. Mer informasjon om godskriving av ekstern utdanning

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i arkeologi og konservering.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. nov. 2019 10:03