Arkeologi (studieretning)

Arkeologi gir kunnskap om fortidens samfunn og innsikt i hva det er å være menneske. Som arkeologistudent får du mulighet til å lære om hvordan mennesker har levd, fra de tidligste periodene i steinalderen og fremover.

Du får innblikk i mange forskjellige tilnærminger til fortiden: alt fra teoretiske rammeverk forankret i antropologi og filosofi til naturvitenskapelige metoder som gir presis kunnskap om livsvilkår og datering.

Studieretningen hører til programmet

Arkeologi og konservering (bachelor)

Hva kan du jobbe med?

  • frydenberg-hilde-sofie-200x230 Rådgiver

    Vær åpen for å søke arbeid utenfor det du betrakter som ditt felt, anbefaler Hilde Sofie Frydenberg. Hun er arkeolog og jobber med innhenting og tilgjengeliggjøring av tallgrunnlag og kunnskap om kultursektoren i Statistisk sentralbyrå.

  • bauer-egil-lindhart-250 Arkeolog/forsker og kontorleder

    Det kan være en god investering i fremtidige arbeidsmuligheter som arkeolog å «skrive seg inn» i et etterspurt område eller en aktuell tematikk, anbefaler Egil Lindhart Bauer. Han jobber ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?