Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Kandidater fra dette programmet vil kunne fylle mange forskjellige jobber. Det er behov for toksikologer til alt fra departementale og statlige oppgaver til instituttsektoren, i undervisning (høyskoler, videregående skoler, ungdomsskoler) og i det private næringsliv (konsulentfirmaer, oljeindustri, kjemisk og metallurgisk industri osv). Studieopplegget tar sikte på å gi tilstrekkelig teoretisk og forskningsmessig kompetanse for EUROTOX-godkjenning, og derved arbeidsmuligheter som toksikolog i andre land (godkjenning krever foruten tilstrekkelig teoretisk og forskningsmessig bakgrunn også relevant arbeidspraksis). Det har vært et godt arbeidsmarket for toksikologer og økotoksikologer de siste tiårene og det er grunn til å tro at behovet for toksikologer og økotoksikologer vil øke i framtida.

Jobbmuligheter

Hvis du er interessert i å fortsette med forskning ved en akademisk institusjon eller i næringslivet, åpner mastergraden veien til Ph.D.-studiet ved et norsk eller utenlandsk universitet. De aller fleste universiteter og mange offentlig finansierte institusjoner verden rundt driver forskning relatert til det du lærer i Biologi- programmet. I tillegg finnes forskerstillinger i konsulentbedrifter og industri bedrifter.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 11:12