English version of this page

Biologi (master - to år)

Dette studieprogrammet er erstattet av masterprogrammet i biovitenskap. Studiet handler om artenes utvikling og mangfold, om organismenes forhold til sitt miljø, og prosesser i populasjoner og økosystemer. Studiet omfatter forskningsbaserte oppgaver med felt- og laboratoriearbeid.

Hva kan du jobbe med?

  • mali-hole-skogen Studiet ga miljøengasjement 8. juni 2012 10:00

    Biologen Mali er fiskeri- og havmiljørådgiver i WWF, og gir politikerne forskningsbaserte råd.

  • bilde_silje_roysland_250x333 En proff miljødetektiv 6. juni 2012 10:00

    Som barn var Silje Røysland miljødetektiv i Blekkulf. Idag reiser hun rundt og finner forurensing med vernehjelm og hansker.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 120
Studiet varer: 2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?