Jobb og videre studier

Det finnes i økende grad behov og anvendelser for biovitenskapelig kunnskap i  samfunnet.

En  mastergrad  i Biovitenskap vil gjøre deg til en kunnskapsperson innenfor ditt fag. Det finnes et vidt spekter av potensielle arbeidsgivere innenfor forskning og forvaltning - i offentlig og privat sektor. Hvilke stillinger som er aktuelle for deg avhenger av hvilken fagretning du velger.

Offentlig sektor

 • Forskerstillinger ved sykehus, universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, for eksempel ved institusjoner som Oslo Universitetsykehus, Folkehelseinstituttet, NINA, NIVA, Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet og Aquateam.
 • Forvalterstillinger innen helse, natur og miljø i kommune, fylke og stat, for eksempel i institusjoner som Bioteknologirådet, Patentstyret, Kima og miljødepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Klima og forurensningsdirektoratet, Norsk polarinstitutt, Statens kartverk,Mattilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat.
 • Hvis du tar en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du også kvalifisert til å undervise som lærer eller lektor i skolen eller i høgskolesektoren.

Privat sektor

 • Private firmaer innen bioteknologi, som forsker eller konsulent
 • Konsulentfirmaer, som konsulent innen miljøutredning
 • Legemiddelfirmaer, som konsulent, klinisk utprøving av produkter
 • Marin oppdrettsvirksomhet
 • Forsker, miljøforvalter, konsulent i private eller halvstatlige firmaer som Statoil og Norsk Hydro, Det norske veritas og Kværner
 • Media/forlagsbransjen

Konsulent/medarbeider i ikke-statlige organisasjoner og foreninger (NGO's), som Norges naturvernforbund, WWF, Bellona, Greenpeace, Norsk ornitologisk forening og Oslofjorden friluftsråd.

Forskerutdanning

Mastergraden kan åpne veien til en forskerkarriere gjennom ph.d.-studiet i realfag ved Universitetet i Oslo eller et annet norsk eller utenlandsk universitet. De aller fleste universiteter verden rundt driver forskning relatert til det du lærer på masterprogrammet Biovitenskap. For forskerstillinger kreves det som regel doktorgrad (ph.d).


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

 • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
 • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 12:18 - Sist endret 7. juli 2017 09:55