Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i Biovitenskap er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng.

Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske og frie emner, 60 studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 studiepoeng

Studieløp

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteremne Masteremne
2. semester Masteroppgave Masteremne Masteremne
1. semester Masteroppgave + HMS-emner Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Masterprogrammet Biovitenskap er regulert av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets regler for masterstudiet.

Programmet har 7 studieretninger

Obligatoriske emner

Det er ulike krav til obligatoriske emner innen hver studieretning. Se Oppbygging og gjennomføring til hver enkelt studieretning for mer informasjon.

Felles for alle studieretningene er obligatoriske emner i HMS-helse, miljø og sikkerhet i begynnelsen av første semester:

HMS-emner gir ingen studiepoeng. Dersom du tidligere har bestått tilsvarende emner ved Universitetet i Oslo, trenger du ikke å gjennomføre disse på nytt.

Frie emner

De frie emnene kan velges blant alle masteremnene innen biovitenskap, men når du har valgt en masteroppgave bør du konferere med veileder for eventuelle anbefalte emner.

Du kan også ta 2-10 studiepoeng som spesialpensum. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved Institutt for biovitenskap for mer informasjon.

Hvert år arrangeres konkurranse i syntetisk biologi iGEM . Se emnesiden MBV4910IGEM – International Genetically Engineered Machine (videreført) for informasjon og påmelding.

Masteroppgave

Alle tilgjengelige masteroppgaver publiseres på nettsiden til hver studieretning. Tidlig i semesteret arrangeres en dag der masteroppgaver presenteres i form av postere. Veileder vil være til stede denne dagen slik at du kan snakke med flere veiledere og orientere deg om dine muligheter før du velger masteroppgave.  Senere kan du ta kontakt med veilederen og gjør en avtale om oppstart av prosjektet.

Dersom du finner fram til en oppgave på egenhånd i et eksternt miljø, må prosjektet godkjennes av instituttet og det må gjøres avtale med  en intern veileder ved Institutt for biovitenskap.

Til en gitt frist etter at du har gjort en avtale med en veileder og oppgaven er beskrevet, skal du levere inn en studieplan som fylles ut sammen med veileder. I planen beskrives pensum, tidsplan for masterstudiet, prosjektbeskrivelse og sikkerhetsvurdering av prosjektet. Studieavtalen er bindende for alle parter. Dersom du ikke har fullført bachelorgraden, må de gjenstående emner fremgå av planen. Dersom studieplan ikke leveres i slutten av første semester, anses studiet som avsluttet og studieretten inndras.

Avslutning av masterstudiet

Som avsluttende eksamen presenterer du resultatene fra den praktiske delen av masteroppgaven i form av en vitenskapelig avhandling og en muntlig framstilling, som blir vurdert av en ekstern sensor. Gjennom studiet vil du få veiledning om selve skriveprosessen.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for biovitenskap for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i biovitenskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

 

Se opptakskrav for masterprogrammet

Publisert 22. des. 2016 12:18 - Sist endret 17. sep. 2020 14:32