Kontakt

Studieinformasjon for søkere og studenter

 • studieveiledning
 • permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
 • med mer

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Programstudenter med spørsmål om

 • gjennomføring av studieprogrammet
 • utdanningsplan
 • studieveiledning
 • permisjon
 • utsatt studiestart
 • studieopphold i utlandet

MN-studieinfo

Telefon: 22 85 63 44 (kl. 911, 1215)
E-post: studieinfo@mn.uio.no