English version of this page

CS: Bioscience (studieretning)

Vil du bidra til at vi bedre forstår hvordan hjernen vår fungerer, hvordan genene spiller sammen i kroppen vår, eller hvordan menneskelig aktivitet endrer økosystemene våre? Løsningen på disse sentrale livsvitenskapelige utfordringene krever at vi er i stand å lage gode modeller av komplekse fenomener og at vi er i stand til å håndtere store datamengder på en effektiv måte.

Studieretningen hører til programmet

Computational Science (master - to år)