Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

2

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Den faglige fordypningen utgjør til sammen 120 studiepoeng hvor følgende, eller tilsvarende, emner inngår:

Et vektet karaktersnitt på minst C beregnes av MAT1100, MAT1110, MAT1120, og enten INF1100/IN1900, INF1000/IN1000, MAT-INF1100, MAT-INF1100L/MAT-IN1105, BIOS1100, IN-KJM1900, eller GEO-KJM1040, og av de 40 studiepoeng bacheloremner på 2000-nivå eller høyere.

Opptak før fullført bachelorutdanning

Dersom det er færre kvalifiserte søkere til enn studieplasser til studieretningen, kan det gis betinget opptak til søkere som mangler inntil 20 studiepoeng.

Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige anledning og senest innen 1 år. Resultatet av manglende eksamener kan ikke være dårligere enn at kravet til vektet karaktergjennomsnitt i fordypningen oppfylles. Hvis kravet ikke oppfylles, mister du studieplassen.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Dersom du har avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, må du også laste opp beskrivelser av disse emnene. Emnenavnene og -kodene i emnebeskrivelsene må stemme med karakterutskriften.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Se hvilke emner som beregnes under overskriften "Utdanning". Dersom du har mer enn 80 studiepoeng som dekker kravet til faglig fordypning, beregnes de 80 studiepoengene med best resultat.