English version of this page

Hvorfor velge denne studieretningen?

Vil du bidra til at vi bedre forstår hvordan hjernen vår fungerer, hvordan genene spiller sammen i kroppen vår, eller hvordan menneskelig aktivitet endrer økosystemene våre? Løsningen på disse sentrale livsvitenskapelige utfordringene krever at vi er i stand å lage gode modeller av komplekse fenomener og at vi er i stand til å håndtere store datamengder på en effektiv måte.

Studieretningen "Computational Bioscience" gjør deg i stand til å utvikle og implementere algoritmer som legger grunnlaget for framtidens forskning innen livsvitenskap.

Akkurat som oppfinnelsen av mikroskopet gjorde biologer i stand til å se mønstre som var usynlig for det blotte øyet, gjør beregningsorientert livsvitenskap det mulig å studere mønstre og prosesser i datasett som er for store eller for komplekse til å bli studert med klassiske metoder. Vi møter slike datasett i alle grener av moderne biovitenskap, fra studier som omhandler hvordan genomer bestemmer utvikling og funksjon i en organisme, til hvordan hjernen vår fungerer, og til studier som utforsker hvordan klima og landskapsstrukturer bestemmer produktivitet og biologisk mangfold på planeten vår.

Jobbe med ledende forskere

Effektiv utnyttelse av moderne biovitenskapelige data krever utvikling av nye teorier og regneverktøy. Med en mastergrad i «Computational Bioscience» vil du jobbe med forskere som arbeider i grenselandet mellom biologi, kjemi, fysikk, matematikk og informatikk.

Publisert 23. mai 2017 13:17 - Sist endret 20. des. 2017 15:52