Hva lærer du?

I dette studiet får du et solid grunnlag i de informatiske og statistiske metoder som er nødvendig for å jobbe innen Data Science. Avhengig av din interesse kan du spesialisere deg i ulike retninger.

Ferdigheter

En kandidat med en mastergrad i datavitenskap:

 • Har bred innsikt, forståelse og intuisjon av hele prosesslinjen for å utvinne kunnskap fra data
 • Har et dypt innblikk i en av spesialiseringene i programmet, avhengig av studiet og valg av masterprosjekt
 • Har solid kunnskap i et bredt spekter av metoder basert på statistikk og informatikk og kan bruke disse til datahåndtering, analyse og problemløsing
 • Har erfaring med å utlede teoretiske egenskaper til metoder involvert i Data Science
 • Har erfaring med implementering/ modifisering av metoder involvert i Data Science 

Kunnskaper

En kandidat med en mastergrad i Data Science kan gjøre seg kjent med komplekse praktiske problemer, finne problemer og finne egnede løsningsmetoder:

 • I masterprosjektet får studenten opplæring for å gjøre seg kjent med den aktuelle litteraturen og å bruke dette på en aktiv og kritisk måte i forhold til sitt eget prosjekt.
 • De fleste masterprosjekter omfatter utvikling og bruk av egnede metoder og algoritmer.

En kandidat med en mastergrad i Data Science har en god forståelse for forholdet mellom et bestemt problem og metodene som brukes til å løse problemet:

 • Mange masterprosjekter er basert på praktiske problemer og gir studentene trening i å vurdere en egnet løsning for et praktisk problem.

Generell kompetanse

En kandidat med en mastergrad i Data Science kan uttrykke seg nøyaktig og vitenskapelig på norsk eller engelsk, både skriftlig og muntlig:

 • Under oppgaven mottar studenten tilbakemelding på både form og innhold i sitt skriftlige arbeid.
 • Ved den endelige masterhøringen presenterer studenten sine resultater og diskuterer dem med eksterne og interne sensorer.
 • En rekke masterkurs inkluderer prosjektarbeid som gir opplæring i skriftlig og muntlig presentasjon.

En kandidat med en mastergrad i Data Science kan samarbeide, selv på tvers av fagområder, med andre spesialister:

 • Kandidater med en mastergrad i Data Science har faglig kunnskap og overordnet forståelse og evne til å diskutere og formidle faglige problemer på ulike presisjonsnivåer. Dette er viktig på arbeidsplassen hvor de skal samarbeide med andre spesialister (som økonomer, advokater, ingeniører og leger).
Publisert 23. mai 2017 14:33 - Sist endret 6. juli 2017 10:59