Kontakt

Programstudenter med spørsmål om:

 • Opptak
 • Veiledning
 • Permisjon
 • Deltidsstudier

Matematisk institutt, studieseksjonen
Studiekonsulent Annika Rigenholt
Sognsveien 77B
Telefon: 22 85 59 01
studieinfo@math.uio.no

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • godkjenning av ekstern utdanning
 • eksamen
 • karakterutskrift
 • tilrettelegging
 • bekreftelser

MN-studieinfo

Telefon: 22 85 63 44 (kl. 911, 1215)
E-post: studieinfo@mn.uio.no