Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Data Science er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng.

Programmet har følgende oppbygging:

  • Emner, 60 eller 90 studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 eller 30 studiepoeng

Programmet har tre ulike spesialiseringer:

  • Statistikk og maskinlæring
  • Database-integrasjon og semantisk web
  • Data Science og livsvitenskap

Studieløp

Anbefalt løp for masteroppgave på 60 studiepoeng

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteremne
2. semester Masteroppgave Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Emner

Første semester av masterprogrammet starter med obligatoriske og anbefalte emner, da disse bør tas så tidlig som mulig.

Følgende emner er obligatoriske og bør tas i første semester (begge emner er under utarbeidelse og vil bli gitt første gang høst 2018):

For de gjenværende emnene, må minst et emne ha en INF/IN/IN-STK kode og minst et emne ha en STK/STK-IN kode. De ulike spesialiseringer har anbefalte emner og disse bør velges sammen med din veileder. Internshipemnet STK-IN4355 – Internship i Data Science vil ikke dekke kravet om 10 stp STK/STK-IN - emne.

Se også listene over mulige emner ved  Matematisk institutt og Insitutt for informatikk

Spesialisering Statistikk og maskinlære

Følgende emner er anbefalt:

Spesialisering Database integrasjon og semantisk web

Følgende emner er anbefalt:

Spesialisering Data Science og livsvitenskap

Følgende emner er anbefalt:

Spesialisering Språkteknologi

Følgende emner er anbefalt:

Spesialisering Digital bildeprosessering

Følgende emner er anbefalt:

 

Masteroppgave

I løpet av det første semesteret etableres det kontakt med en veileder, og det antydes tema for masteroppgaven.

Instituttets frister knyttet til masterstudier.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Matematisk institutt for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Data Science

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 23. mai 2017 14:33 - Sist endret 9. aug. 2019 07:57