Jobb og videre studier

Data presenteres i mange sammenhenger som den nye oljen. Mange store og små bedrifter innser at data som samles inn i ulike sammenhenger kan, hvis de brukes riktig, gi konkurransefortrinn. Data Scientister er derfor ansatt i en rekke sektorer.

I en rapport fra McKinsey Global Institute, sier de:

"Det vil være mangel på talenter som kan analysere store data. I 2018 vil USA alene mangle 140.000 til 190.000 mennesker med slike analytiske ferdigheter, samt 1,5 millioner ledere og analytikere med nok kunnskap til å analysere store data for å ta riktige beslutninger."

Denne mangelen er også tilstede i andre land, som Norge, der jobber innen området Data Science blir etterspurt i en økende grad. En undersøkelse vi gjorde en dag i juni 2017 viste at ulike selskaper som Tine, Statnet, Danske Bank, Kongsberg Digital, Telenor MoBile, IBM, CapGemini, Computas AS, Inmeta, Webstep og Affecto alle søker kandidater med Data Science kunnskap.

Det er også økende muligheter for doktorgradsstudier innen Data Science. Gjennom våre to sentre for innovasjon,  BigInsight og Sirius, vil flere doktorgradsstillinger være tilgjengelige, med utfordringer fra virkelige problemer fra bransjen, men samtidig med muligheter for teoretisk og metodologisk forskning. Les mer om ph.d.-studiet i realfag.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 23. mai 2017 14:33 - Sist endret 3. juli 2017 16:07