Hva lærer du?

Masterprogrammet Digitalisering i helsesektoren søker tverrfaglighet og er åpent for studenter med både helse- og informatikkbakgrunn. Læringsmålene er felles for begge studieretningene som inngår i programmet. 

Etter at du har fullført en mastergrad i Digitalisering i helsesektoren, har du oppnådd følgende:

Kunnskaper

Du har forskningsbasert kunnskap om hvordan digital teknologi kan styres og brukes i helsesektoren, og du

 • har god forståelse av teorier som er relevante for å forstå digitalisering og digital transformasjon
 • har god forståelse av informasjonsbehov innenfor helsesektoren og vet hvordan digital teknologi kan brukes til å dekke disse behovene
 • har god forståelse av digitaliseringstrender i helsesektoren
 • har god forståelse av de juridiske og etiske aspektene ved digitalisering i helsesektoren

Ferdigheter

Du kan ta velbegrunnede beslutninger om digitaliseringsprosessen, og du kan

 • bidra med å vurdere, designe, implementere og styre helserelatert IKT
 • jobbe i tverrfaglige team med digitaliseringsprosesser
 • bruke relevant forskningsmetode

Generell kompetanse

Du har kompetanse til å være en drivende faktor innenfor digitalisering i helsevesenet, og du

 • kan håndtere et forskningsprosjekt og rapportere om forskningsfunn 
 • har en god forståelse for og kan reflektere rundt sosiale og etiske aspekter innenfor helseinformatikk 
 • kan gi et uavhengig og kristisk blikk på ditt eget og andres arbeid

Du kan anvende dine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å oppnå ny innsikt:

 • Du kan se faglige sammenhenger og sette ting inn i et større perspektiv.
 • Du kan overføre idéer til nye områder og tenke nyskapende og innovativt.
 • Du kan finne gode faglige problemstillinger og utforske dem, både alene og i samarbeid med andre.
 • Du kjenner godt eget fagfelts betydning i samfunn og næringsliv, og kan drøfte etiske problemstillinger.
Publisert 15. apr. 2021 10:54 - Sist endret 23. nov. 2022 13:33