Studieopphold i utlandet

Det er lagt opp til at du drar på utveksling i 2. eller 3. semester av masterstudiet. UiO samarbeider med universiteter over hele verden, og et utvekslingsopphold vil kunne gi deg verdifulle erfaringer.

Du planlegger et utvekslingsopphold i samarbeid med veilederen din, slik at du får valgt emner som kan inngå i masterprogrammet. Det finnes også muligheter for å jobbe med masteroppgaven hos våre partnerinstitusjoner i utlandet.

Se den komplette avtalelisten til Institutt for informatikk og fakultetets avtaleliste over mulige studiesteder du kan reise til. Du har også muligheten til å reise på universitetets avtaler, eller gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av UiO. 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 15. apr. 2021 10:54 - Sist endret 15. okt. 2021 07:35