Jobb og videre studier

Etter masterstudiet vil du ha solide kunnskaper i informatikk og digitalisering i helsesektoren, og ha skaffet deg betydelig trening i analytiske metoder og tankegang. Du vil også ha kunnskapen til å lede tverrfaglige team i digitale utviklings- og endringsprosesser. Det er et økende behov i helsesektoren for tverrfaglig kompetanse innen design og styring av digital helseløsninger.  

Tverrfaglig kompetanse er etterspurt i privat næringsliv, offentlig sektor og i andre typer organisasjoner, og masterstudiet åpner for mange ulike karriereveier.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 15. apr. 2021 10:54 - Sist endret 3. sep. 2021 08:59