Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Digitalisering i helsesektoren er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske emner, 40 studiepoeng eller 50 poeng, avhengig av type masteroppgave
  • Andre masteremner, 20 eller 40 studiepoeng, avhengig av type masteroppgave
  • Masteroppgave, 30 eller 60 studiepoeng

Studieløp

Eksempel med lang masteroppgave på 60 studiepoeng og 60 studiepoeng emner: 

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteroppgave Masteroppgave
2. semester Obligatorisk emne Masteremne Masteroppgave
1. semester Obligatorisk emne Obligatorisk emne Obligatorisk emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Eksempel på kort masteroppgave på 30 studiepoeng og 90 studiepoeng emner: 

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteremne Masteremne
2. semester Obligatorisk emne Obligatorisk emne Masteremne
1. semester Obligatorisk emne Obligatorisk emne Obligatorisk emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Tabellene ovenfor er eksempler på hvordan et studieløp kan bygges opp. Du kan strukturere studieløpet annerledes om du ønsker det, for eksempel ved å starte på masteroppgaven allerede i første semester. Alle emner skal fullføres og bestås før siste semester.

Programmet har to studieretninger

Se oppbygging, obligatoriske emner og emner du kan velge under hver studieretning. 

Emner og masteroppgave

Valg av emner og tema for masteroppgaven gjøres i samråd med veilederen din det første semesteret. 

Masteroppgaven

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid eller utviklingsarbeid som utføres under veiledning. Tema for masteroppgave utarbeides sammen med aktører i helsesektoren både nasjonalt og internasjonalt, og du som student har mulighet til å bidra til å adressere konkrete problemstillinger.

Du kan velge å skrive enten en lang eller en kort masteroppgave. Velger du en lang masteroppgave, fordeles arbeidet over flere semestre. Du får veiledning av ansatte ved forskningsgruppene Informasjonssystemer og Digital innovasjon

Innlevering av masteroppgaven skjer på en fast dato i mai i siste semester. Velger du en kort masteroppgave, må masteroppgaven skrives i det fjerde semesteret, og emnet for masteroppgaven presenteres på en gitt dato i begynnelsen av semesteret.  Fristen for innlevering er 17 uker etter denne datoen. Masteroppgaven skal presenteres offentlig ved semesterslutt. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon med sensorene og veileder om oppgaven. 

Progresjonskrav

Normert studietid for gjennomføring av masterprogrammet er to år, eller fire år dersom du søker om deltidsstudier. Bruker du lengre tid enn normert, er det viktig at du setter deg inn i retningslinjene for studierett. Studieretten din kan inndras hvis du ikke registrerer deg første semester i studieprogrammet og du har fravær uten gyldig grunn i mer enn ett semester.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested, kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for informatikk for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Digitalisering i helsesektoren

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 15. apr. 2021 10:54 - Sist endret 11. nov. 2022 09:16