Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

25

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Du må ha faglig fordypning som består av minimum 80 studiepoeng innenfor ett av følgende underområder:

 • matematikk og naturvitenskap: enten biovitenskap, kjemi, geofag, informatikk, matematikk, farmasi eller fysikk 
 • medisinske vitenskaper: enten grunnleggende og kliniske fag innen medisin, odontologi eller veterinærvitenskap
 • teknologi og ingeniør: enten sivil, elektronikk, energi, miljø, informasjon og kommunikasjon, marin, materiell, mekanisk, medisinsk eller prosess 

Merk at søkere i tillegg må laste opp en CV og et motivasjonsbrev. Les avsnittet Tilleggsdokumentasjon for detaljer.

Opptak før fullført bachelorutdanning

Søkere som mangler inntil 20 studiepoeng for å oppnå en bachelorgrad og i tillegg har bestått minst 60 av de 80 studiepoengene som inngår i krav til faglig fordypning, kan få tilbud om opptak dersom det er ledige plasser på programmet. 

Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige anledning, og senest innen 1 år. Resultatet av manglende eksamener kan ikke være dårligere enn at kravet til vektet karaktergjennomsnitt i fordypningen oppfylles. Hvis kravet ikke oppfylles, mister du studieplassen. Innleveringsfristen vil normalt utvides med 6 uker per emne du mangler fra bachelorgraden.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Dersom du har avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, må du også laste opp beskrivelser av disse emnene. Emnenavnene og -kodene i emnebeskrivelsene må stemme med karakterutskriften.

Alle søkere til dette programmet må i tillegg laste opp følgende dokumentasjon:

 • CV
 • motivasjonsbrev

Motivasjonsbrevet ditt skal være mellom ½ side - maksimalt 1 side, og ta for seg følgende:

 • Hvorfor søker du på dette programmet, og hva er forventningene dine?
 • Hva brenner du for utenom jobb og studier? Beskriv en aktivitet eller en fritidssyssel du er spesielt stolt av, og hvorfor det var viktig for deg.
 • Hva slags erfaringer har du fra å jobbe i team, og hvordan fungerer du i slike omgivelser?
 • Hvordan ser du på din evne til å oppfylle heltidskravet ved å delta på forelesninger og i gruppearbeid gjennom hele dette studiet?

Rangering av søkere

Det er vanligvis stor konkurranse om plassene til dette programmet. Kvalifiserte søkere rangeres etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge, rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Hvis en søker har mer enn 80 studiepoeng som dekker kravet til faglig fordypning, vil de 80 studiepoengene med høyest karakter danne karaktergjennomsnittet. Motivasjonbrevet vil også telle i rangeringen av søkere.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO, vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.