Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjonsledelse er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • obligatoriske emner, 80 studiepoeng
  • valgfritt emne på MN-fakultetet, 10 studiepoeng (innen din spesialisering)
  • masteroppgave, 30 studiepoeng

Studieløpet

4. semester Masteroppgave
3. semester ENT4400 – Corporate Innovation Strategies and Project Management ENT4460 – Corporate Entrepreneurship Project ENT5100 – Research Design
2. semester ENT4350 – Entrepreneurial Sales and Marketing ENT4340 – Managing New Venture Growth
1.  semester ENT4000 – Business Creation ENT4050 – Foundations of Teamwork and Leadership ENT4330 – Entrepreneurial Finance ENT4070 – Entrepreneurial Opportunity Evaluation Valgfritt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Oppbygging av studiet

Hvert semester har et overordnet tema der emnene bygger opp om hverandre, for å sikre en god kobling mellom teori og praksis. Målet for dette er å tilby et overordnet sammenhengende masterprogram.

Studiet krever at du deltar i både forelesninger og gruppeprosjekter gjennom hele semesteret. Det legges stor vekt på gruppearbeid og aktiviteter i timene. I de fleste emnene er det obligatorisk oppmøte til forelesningene, og du må delta på minst 80 prosent av forelesningene for å kunne ta eksamen. Undervisningen foregår på engelsk. 

1. semester: Introduksjon til entreprenørskap

Du får en introduksjon til entreprenørskap i fire parallelle emner som skal legge grunnlaget videre. Du vil jobbe i den samme gruppen gjennom hele semesteret i alle fire emnene, dermed er det også en læringsarena for teamarbeid og -ledelse. I hvert emne vurderes du både individuelt og som del av et gruppearbeid. I tillegg tar du et valgfritt masteremne innen ditt fagfelt. Emnet må være fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

2. semester: "New Venture Creation and Growth"

Semesteret består av tre emner som alle tar for seg utfordringene med å starte og å utvikle en bedrift. Du lærer om salg og markedsføring og hvordan du styrer vekst i slike bedrifter. I emnet Student Venture Creation Project får du testet ut hvordan det er å starte en bedrift i praksis. Dere går sammen i studentteam for å utvikle et oppstartsprosjekt fra bunnen av i inkubatoren Startuplab. For å få plass på Startuplab må prosjektene kvalifisere seg. 

3. semester: "Corporate Entrepreneurship"

Dette semesteret skal du jobbe med et ekte innovasjonsprosjekt for et større selskap. Parallelt tar du det teoretiske emnet Corporate Innovation Strategy and Project Management som tar for seg temaene strategisk og operasjonelt. I tillegg skal du ta emnet Methods and Topics in Entrepreneurship Research, som forbereder deg på å skrive masteroppgaven i fjerde semester. Emnet tar for seg kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og andre relevante temaer i entreprenørskapsforskning.

4. semester: Akademisk forskning og skriving

Masteroppgave. Du kan skrive masteroppgaven din om det temaet du brenner mest for. Skriv den alene, sammen med andre medstudenter eller i samarbeid med et selskap. Les mer om masteroppgaven i entreprenørskap.

Valgfritt sommerprogram i utlandet

Sommerprogrammet Gründerskolen lærer deg entreprenørskap i praksis i Boston, San Francisco eller Toronto. Her får du arbeidspraksis i en start-up i et av verdens beste innovasjonsmiljøer. Studieprogrammet gir deg 25 svært relevante studiepoeng, som kommer i tillegg til masterprogrammet. Du oppfordres til å ta programmet på sommeren mellom andre og tredje semester.

Innpassing av emner fra tidligere master

Hvis du er tatt opp til masterprogrammet og har fullført masteremner utenfor Universitetet i Oslo, kan du søke om å få disse kursene innpasset som en del av graden din. Kontakt Institutt for informatikk for mer informasjon.

Å være masterstudent

Det er mange ting å huske som masterstudent. Se samlesiden med informasjon til alle masterstudenter ved Institutt for informatikk.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i entreprenørskap og innovasjonsledelse

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 14. apr. 2020 13:12 - Sist endret 1. sep. 2020 18:56