Hva lærer du?

Med en mastergrad i entreprenørskap og innovasjonsledelse har du kunnskapen og ferdighetene som skal til for å utvikle innovative produkter og tjenester som løser viktige problemer, i et usikkert miljø med begrenset med tid og ressurser. Kunnskapen og ferdighetene du lærer er like nyttig i oppstartsbedrifter som i etablerte virksomheter.

Etter å ha fullført masterprogrammet Entreprenørskap og innovasjonsledelse, vil du ha utviklet:

Kunnskap

Du har utviklet avansert kunnskap om hvordan du vurderer forretningsmuligheter, og en grundig forståelse for hva som typisk kjennetegner suksesser og fallgruver:

 • Du forstår ulike metoder for å vurdere hvor attraktiv en forretningsmulighet er.

 • Du forstår hva som kjennetegner en attraktiv forretningsmulighet og vanlige fallgruver i gründerprosessen.

Du har utviklet avansert kunnskap om de viktigste prosessene for å få nye produkter og tjenester på markedet og de viktigste utfordringene en entreprenør står overfor i de ulike stadiene:

 • Du forstår viktige risikofaktorer og de mest effektive prosessene for å få ulike produkter eller tjenester på markedet.

 • Du forstår forskjellige metoder som kan brukes for å minimere usikkerhet i de ulike stadiene.

 • Du forstår hvordan dynamikken i et team utvikler seg og fungerer, og ulike former for konflikter som kan oppstå i teamarbeid.

Du har utviklet en forståelse av vitenskapelige forskningsmetoder og teorier som er relevante for feltet:

 • Du forstår forskjellige innovasjons- og entreprenørskapsteorier og deres implikasjoner.
 • Du forstår de forskjellige vitenskapelige forskningsmetodene som ofte brukes for å studere innovasjon, entreprenørskap og ny teknologi.

Ferdigheter

Du kan vurdere den kommersielle levedyktigheten til nye teknologier, forretningsmuligheter og eksisterende selskaper:

 • Du kan samle inn og analysere data for å vurdere potensialet i nye forretningsmuligheter med hensyn til markedet, industrien og teamet.
 • Du kan oppdage svakheter og styrker i en forretningsmulighet, og gi forslag til hvordan du kan forbedre disse svakhetene og utnytte disse styrkene.

Du kan planlegge, organisere og gjennomføre et prosjekt eller en ny virksomhet med mål om å få nye produkter og tjenester til markedet:

 • Du kan omdanne en idé til en fullverdig forretningsmulighet og effektivt kommunisere denne muligheten ved hjelp av en forretningsplan og en pitch.
 • Du kan forme, organisere og lede et team med mål om å få nye produkter og tjenester på markedet.
 • Du kan tilpasse deg endringer i omstendighetene som oppstår i entreprenørskapsprosessen.

Du kan utføre vitenskapelig forskning innen entreprenørskap:

 • Du kan identifisere og utvikle relevante forskningstemaer.
 • Du kan anvende avanserte vitenskapelige forskningsmetoder for å undersøke utvalgte forskningstemaer.

Generell kompetanse

Du har forbedret dine mellommenneskelige ferdigheter og dine samarbeidsevner:

 • Du har utviklet evnen til å jobbe effektivt i og å lede profesjonelle team.
 • Du har utviklet evnen til å kommunisere på tvers av kulturer og fagområder.

Du kan identifisere og utvikle attraktive muligheter innen ditt fagfelt, ved å kombinere forståelsen din av teknologi og entreprenørskap effektivt og på en tverrfaglig måte:

 • Du forstår hvordan teknologi kan brukes for å forbedre ytelsen til et selskap.
 • Du har en helhetlig tilnærming når du jobber med teknologiprosjekter.
 • Du kan presentere og kommunisere muligheter på en effektiv måte til både et teknisk orientert og et forretningsorientert publikum.

Du kan skrive vitenskapelige rapporter og kommunisere resultatene på en profesjonell måte:

 • Du kan skrive vitenskapelige rapporter som kommuniserer forskningsresultatene på en effektiv måte til dine kolleger og eksperter innen entreprenørskap.
 • Du kan diskutere egne forskningsresultater og andres forskning på en effektiv måte i seminarer og workshops.
Publisert 14. apr. 2020 13:12 - Sist endret 1. sep. 2020 18:53