Hva lærer du?

Program for estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap innebærer en systematisk oppøving av allment analytiske, tekstanalytiske og fortolkende ferdigheter. Du vil dessuten lære normer for vitenskapelig redelighet og utvikle dine evner til analyse og syntese.

Hva du lærer, vil videre avhenge av hvilken studieretning og fordypning du velger. Du kan velge mellom to studieretninger:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. sep. 2019 16:19