Estetiske studier (studieretning)

Hva kjennetegner kunsten og det estetiske? Hvorfor oppleves noen objekter og hendelser som estetiske? Hvilken rolle spiller kunst og estetikk i samfunnet? Estetiske studier tar opp slike spørsmål.

Studieretningen hører til programmet

Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (bachelor)

Hva kan du jobbe med?

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?