Hvorfor velge dette programmet?

Liker du å lese litteratur? Er du opptatt av estetiske spørsmål? Da er dette studiet noe for deg.

På studieretning for estetiske studier tar vi for oss kunst og estetisk erfaring, og undersøker hvilken rolle kunsten spiller i samfunnet. På studieretning for allmenn litteraturvitenskap leser vi litterære tekster på tvers av språk- og landegrenser.

Du velger mellom programmets to selvstendige studieretninger:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. nov. 2019 10:23