Program for studiestart

Velkommen som ny student på bachelor i estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap!

Semesterstart 2019 begynner mandag 12. august.

Vi sees!