Hvorfor velge denne retningen?

Hva kjennetegner kunsten og det estetiske? Hvorfor oppleves noen objekter og hendelser som estetiske? Hvilken rolle spiller kunst og estetikk i samfunnet? Estetiske studier tar opp slike spørsmål.

Innhold i studiet

Her får du muligheten til å studere kunst og estetikk ut over faggrensene, i et sammenlignende, kritisk, historisk og teoretisk perspektiv.

Du får innsikt i:

 • sentrale tekster innenfor eldre og nyere estetisk teori
 • spørsmål som angår estetisk erfaring
 • hvordan estetiske problemstillinger griper inn i både kunst, hverdagsliv og politikk
 • to forskjellige estetiske områder

Du velger to av følgende fordypningsfag:

 • Kunsthistorie
 • Litteratur (allmenn litteraturvitenskap, nordisk litteraturvitenskap eller engelskspråklig litteratur)
 • Medievitenskap
 • Musikkvitenskap

Studentmiljø

Som student på estetiske studier kan du delta i Studentutvalget og representere studentene i programråd og i instituttstyret ved ILOS. Bli med og bidra til et godt studiemiljø! 

Studentforeningene sørger også for at det er mye som skjer gjennom hele studiet. Kanskje har du lyst til å delta på den årlige revyen eller studentballet? Studentpuben Uglebo er et viktig møtested for HF-studenter, enten du står foran eller bak baren. På Uglebo arrangeres det blant annet temafester og quiz.

For mer informasjon om alt UiO og Blindern har å tilby, se Livet rundt studiene.

Følg institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) på facebook.

Jobb og videre studier

De mest vanlige karriereveier og arbeidsoppgaver for kandidater med en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag fra HF er:

 • Kommunikasjon: Informasjonsarbeid i offentlige eller private organisasjoner, forlag og mediebedrifter.
 • Undervisning og forskning: Undervisning og opplæring, administrative oppgaver knyttet til veiledning, formidling og undervisning.
 • Offentlig administrasjon: Administrativt arbeid som saksbehandling, service- og publikumsarbeid.
 • Kultur: Planleggings- og informasjonsarbeid, kulturformidling, service- og publikumsarbeid, konsulentvirksomhet.
 • Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med mastergrad, men ofte med litt andre oppgaver. Arbeidsgivere i statsforvaltning og kunnskapsorganisasjoner ansetter hovedsakelig medarbeidere med mastergrad.

Les mer om karrieremuligheter for HF studenter.

Vi anbefaler deg også å sjekke ut hva Karrieresenteret ved UiO kan tilby.

Avhengig av hvilken fordypning du velger kan du søke opptak til følgende masterprogram:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. jan. 2022 10:00