Hvorfor velge denne retningen?

En mastergrad i fransk gir deg en dypere innsikt i fransk språk og i de fransktalende landenes litteratur, historie og kultur. Slik vil du få tilgang til en svært rik og mangfoldig frankofon kultur.

Etter antikken har Frankrike i de fleste epoker vært det politisk og kulturelt dominerende landet i vår kulturkrets. Det var fra Frankrike de viktigste kulturelle strømninger ble spredt til det øvrige Europa. Også i dag spiller franske forfattere og tenkere en rolle som langt på vei setter landet i en særstilling.

Fransk er et viktig arbeidsspråk

Internasjonalt – bl.a. i EU og i mange organisasjoner – er fransk ofte et like viktig arbeidsspråk som engelsk. Det er stor mangel på mennesker med gode franskkunnskaper i Norge. Dette gjelder både næringslivet og en rekke private og offentlige institusjoner.

Alle som tar denne mastergraden, vil ta emner som gir inngående kjennskap til fransk språk og kultur. Mastergraden gir deg kunnskaper som gjør at du vil ha gode muligheter for siden å få interessante arbeidsoppgaver. Dette gir deg store fordeler om du ønsker å arbeide internasjonalt, innen næringslivet, i diplomatiet, i internasjonale organisasjoner eller på annen måte. Sammen med en pedagogisk utdannelse vil en mastergrad i fransk gi deg en utmerket kvalifikasjon for læreryrket.

Spesialkunnskaper innen ditt felt

I mastergradsstudiet får du anledning til å konsentrere deg om den delen av faget du brenner mest for: språk, litteratur eller historie og samfunnsforhold (områdekunnskap). Du får hjelp og veiledning til å skrive et lengre vitenskapelig arbeid om et tema du selv kan velge. Slik blir du ikke bare mottaker av kunnskap, du vil også kunne gi ditt bidrag til å bringe forskningen videre. Du får spesialkunnskaper innen ditt utvalgte felt, og du blir bedre til å strukturere og formidle fagstoff innen din disiplin.

Publisert 15. apr. 2014 08:55 - Sist endret 24. nov. 2015 11:59