Jobb og videre studier

En master i fransk gir deg grundige kunnskaper og ferdigheter i fransk språk, kultur og politikk, noe som kvalifiserer for mange ulike jobber både i offentlig og privat sektor. Arbeidsoppgaver kan være undervisning, oversettelse, kulturformidling, språklig rådgivning, interkulturelle relasjoner og konsulentvirksomhet. Fransk er et viktig språk i europeisk og afrikansk sammenheng og innen mange internasjonale organisasjoner.

Hva gjør tidligere studenter?

  • lexander-kristin-vold-200x272 Lektor

    Studer et fremmedspråk og reis på utveksling, oppfordrer Kristin Vold Lexander. Hun har en ph.d. i språkvitenskap og er lektor ved Nansenskolen.

De viktigste bransjene

Masterkandidater fra Europeiske språk jobber i disse bransjene:

Graf: utdanning og skoleverk 36 prosent; offentlig forvaltning 15 prosent; språk og kommunikasjon 6 prosent; transport, samferdsel og logistikk 6 prosent; personlig tjeneste- og servicebransje 6 prosent; andre bransjer 18 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Smarte valg underveis i studiene

På master i fransk kan du ha praksis i en relevant virksomhet i et fransktalende land ett helt semester av graden. Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Gjennom dette kan du få et verdifullt nettverk som kan være nyttig når du skal søke jobb senere. Du kan også forberede deg på arbeidslivet underveis i studiet ved å delta på karrierearrangementer, jobbsøker- og intervjukurs, veiledning og andre tiltak som tilbys HF-studenter.

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til: