Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet etter første semester og at du avlegger studieretningens obligatoriske emner ved UiO. Utenlandsoppholdet kan vare i ett eller to semestre. Du kan ta valgfrie emner og/eller skrive på masteroppgaven under utenlandsoppholdet.

Du kan også reise på praksisopphold i ditt tredje semester med EUS4900 - Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk

Hvor kan du reise

I Frankrike anbefaler vi følgende studiesteder:

  • Université de Toulouse-le-Mirail - Hyggelig studentby i Sør-Frankrike. Spesielt egnet for studenter som ønsker fordypning i fransk historie / områdekunnskap.
  • Université de Poitiers - Byen Poitiers (ca. 90.000 innbyggere) ligger sentralt i Frankrike. Hyggelig studentmiljø, god oppfølging ved universitetet og mulighet for å kombinere studier og praksis.
  • Sorbonne Université - Ærverdige Sorbonne midt i Paris er spesielt anbefalt for studenter som vil studere fransk litteratur.

I Canada:

  • Université du Québec à Montréal (UQAM): https://uqam.ca/.  Montreal er verdens nest største franskspråklige by og er en spennende møteplass for fransk og nord-amerikansk kultur.

I Belgia:

  • Université Catholique de Louvain- Det største fransktalende universitetet i Belgia. Avtalen anbefales spesielt for masterstudenter innen fransk som
    fremmedspråk (fagdidaktikk) og innen fransk språk / lingvistikk, spesielt korpuslingvistikk

Du kan også velge andre studiesteder I Europa, Asia, Sør og Nord Amerika, Australia eller Afrika.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 15. apr. 2014 08:55 - Sist endret 22. jan. 2020 09:17