Oppbygging og gjennomføring

Mastergraden går over to år og består av 120 studiepoeng. Masteroppgaven har et omfang på 30 eller 60 studiepoeng, og du kan velge å skrive masteroppgave i fransk språk, litteratur eller områdekunnskap.  

Fra og med høsten 2018 kan du ikke lenger velge oversettelse som egen studieretning.

Se her for studieløp t.o.m. høsten 2017

Se her for studieløp t.o.m. høsten 2018

Masteroppgave 60 studiepoeng:

  • 1. semester: obligatoriske emner 20 studiepoeng, 10 studiepoeng valgfrie emner
  • 2. semester: valgfrie emner 30 studiepoeng
  • 3. og 4. semester: masteroppgave 60 studiepoeng

Masteroppgave 30 studiepoeng:

Studieløp

4. semester

Masteroppgave 60 eller 30 studiepoeng

 

3. semester

Masteroppgave 60 studiepoeng

 

Utveksling eller EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk
2. semester Emne i fransk eller studier i utlandet Emne i fransk eller studier i utlandet Valgfritt emne eller studier i utlandet
1. semester FRA4002 – Franske tenkere i det 20. århundre Valgfritt emne eller emne i fransk FRA4003 – Å skrive masteroppgave i fransk - metode og teori

 

10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng er obligatoriske for alle:

Valgfrie emner

Du velger minst 20 studiepoeng (to 10 sp emner eller ett 20 sp emne) innen den spesialiseringen (fransk språk, fransk litteratur eller fransk områdekunnskap) som du skal skrive masteroppgave i.

De siste 20 studiepoengene kan du velge fritt blant fransk-emnene og teori - og metode-emnene som tilbys. For eksempel:

Andre emner kan også inngå, kontakt i så fall studiekonsulenten

Utveksling / utenlandsopphold

  • Studenter som velger å skrive masteroppgave på 60 studiepoeng kan reise på utveksling i andre semester.
  • Studenter som skal skrive 30 studiepoeng masteroppgave kan reise på utveksling i både andre og tredje semester. I tredje semester vil det ikke være noe ordinært emnetilbud i fransk ved UiO, så du må reise ut for å avlegge de resterende 30 studiepoengene.
  • Et alternativ er å reise ut på det mer praktisk orienterte EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk i tredje semester.
  • Årsstudiet i oversettelse ved École supérieure d'interprètes et de traducteurs (ESIT) i Paris kan godkjennes som tilsvarende 60 studiepoeng emner i mastergraden i fransk ved UiO. Du skriver da prosjektskisse og masteroppgave i fransk språk når du er tilbake i Norge

Masteroppgave

Du skriver prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven i emnet FRA4003 – Å skrive masteroppgave i fransk - metode og teori. Prosjektbeskrivelsen gir grunnlag for tildeling av veileder. Prosjektskisseplan og tema kan justeres i andre og tredje semester.

Mens du jobber med masteroppgaven må du passe på å være undervisningsmeldt i masteroppgaveemnet for at ikke studieretten din skal bli inndratt.

60 studiepoeng

30 studiepoeng

Deltid, permisjon og utsatt studiestart

Studieløpet forutsetter normal studieprogresjon med 60 studiepoeng per år. Det er mulig å studere på deltid, men da er du selv ansvarlig for å planlegge ditt studieløp, og det er viktig at du søker om redusert progresjon. Få emner går hvert semester. Det er også mulig å søke om utsatt studiestart eller permisjon. Du finner retningslinjer for redusert progresjon og permisjon fra masterstudier på nettsidene til Humanistisk fakultet.

Spørsmål om redusert progresjon, permisjon eller utsatt studiestart kan rettes til studiekonsulenten.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i europeiske språk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 12. mars 2018 12:58 - Sist endret 26. nov. 2020 09:57