Studiestart

Velkommen til master i russisk, polsk, tsjekkisk og bosnisk/kroatisk/serbisk. Mandag 19. august blir det velkomst- og informasjonsmøte for nye masterstudenter.