Jobb og videre studier

Kandidater med innsikt i fysiske fag og forståelse av naturlovene og matematisk modellering vil alltid være ettertraktede på arbeidsmarkedet. Det er derfor et stort antall jobbmuligheter for fysikere, astronomer og meteorologer - fra klimaforskning til utvikling av nye materialer og nanoteknologi.

Noen av våre tidligere studenter jobber på sykehus og deltar i behandlingen av kreftpasienter, andre i solcelleindustrien eller med romfart. De mest interessante arbeidsoppgavene krever vanligvis at man har en mastergrad.

Med en bachelorgrad fra dette programmet vil du, avhengig av valgt studieretning, være kvalifisert for masterprogrammene Fysikk (master - to år) , Astronomi (master - to år) , Geofag (master - to år) og Materials Science and Nanotechnology (master's two years) (videreført) . Hvert av disse masterprogrammene har flere forskjellige studieretninger, som gir mange alternativer når det gjelder spesialisering.

Du vil også kunne kvalifisere deg for enkelte studieretninger på masterprogrammene Elektronikk og datateknologi (master - to år) (videreført) , Anvendt matematikk og mekanikk (master - to år) (under utfasing) , Modellering og dataanalyse (master - to år) (nedlagt) , Matematikk (master - to år) og MNM2-INF , avhengig av hvilke frie emner du velger. Snakk med oss hvis du lurer på hvordan du best bør legge opp de frie emnene.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. nov. 2015 09:28