Dette programmet er erstattet av Filosofi (bachelor) og Idéhistorie (bachelor).

Programråd

Sist endret 7. apr. 2015 12:35 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 23. apr. 2015 10:31 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 6. nov. 2019 11:45 av Hanne Katrine Lindemann

Filosofi har et program- og linjeråd som er ansvarlig for masterprogrammet i filosofi og studieretning filosofi på bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie.

Programleder er Bjørn Ramberg

Sist endret 5. mars 2018 15:22 av Mari Johanne Bordal Hertzenberg

Idéhistorie har et program- og linjeråd som er ansvarlig for årsenheten i idéhistorie og studieretning idéhistorie på bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie.

Programleder er Espen Schaanning.

Sist endret 16. feb. 2017 14:29 av Mari Johanne Bordal Hertzenberg

Her finner du referater fra programrådsmøtene til idéhistorie fra høsten 2012 og framover.

Sist endret 22. sep. 2014 14:46 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 22. sep. 2014 14:49 av Karen Skadsheim Sikkeland

Referat fra progamrådsmøtet 20. januar 2014

Sist endret 22. sep. 2014 14:47 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 22. sep. 2014 14:51 av Karen Skadsheim Sikkeland

Referat fra programrådsmøtet 22. sept 2014

Sist endret 22. sep. 2014 14:50 av Karen Skadsheim Sikkeland

Referat fra programrådsmøtet 3. mars 2014

Sist endret 22. sep. 2014 14:48 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 11. aug. 2014 20:27 av Hanne Katrine Lindemann
Sist endret 11. aug. 2014 20:28 av Hanne Katrine Lindemann
Sist endret 11. aug. 2014 20:27 av Hanne Katrine Lindemann
Sist endret 11. aug. 2014 20:22 av Hanne Katrine Lindemann
Sist endret 11. aug. 2014 20:22 av Hanne Katrine Lindemann