Filosofi (årsenhet)

Hva kan filosofien lære oss om menneskets natur? Har vi fri vilje og er vi ansvarlige for våre handlinger hvis alt som skjer har årsaker? Finnes det allmenngyldige sannheter, eller er alt relativt? Gir vitenskapene et enhetlig, uttømmende bilde av verden? Hva avgjør om en handling er moralsk riktig eller gal? Hva er lykke og hva gjør et menneskes liv godt? På årsenheten i filosofi tar du for deg de store spørsmålene i livet.

Fakta om programmet
Studiepoeng:60
Studiet varer:1 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Program for studiestart

10 aug.
10 aug.
15:00, Strømmes digitalt