Hvorfor velge dette programmet?

I alt fra sol og vind til tidevann og jordvarme, finnes energi som er fornybar og vidt tilgjengelig. Dette masterprogrammet har som mål å gi deg et solid fundament for å utvikle bruken av fornybare energisystemer i samfunnet. Ønsker du deg en fremtidig jobb i energisektoren, er dette studiet for deg. 

Fornybare energisystemer i vekst

Bruk og investering i fornybar energi er i sterk vekst i samfunnet. Siden det vil påvirke hvordan energi distribueres, genereres, kontrolleres og reguleres, vil fornybar energi medføre store endringer for samfunnet. Masterprogrammet er tilpasset dette behovet, og UiO er et breddeuniversitet som gir muligheter for å skreddersy din utdanning.

Koblinger til næringslivet og forskningsmiljøer

Studieprogrammet hører inn under Institutt for teknologisystemer (ITS), som holder til på Kjeller. Instituttet samarbeider tett med de nærliggende forskningsinstituttene: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Institutt for energiteknikk (IFE), Norsk institutt for luftforskning (NILU), samt Akershus EnergiPark - og majoriteten av foreleserne på ITS jobber faktisk som forskere på de ulike instituttene i området. Det er et stort forskningsmiljø innen energiområdet på Kjeller, og det gjør at studieprogrammet kan tilby deg som student relevante og aktuelle masteroppgaver. Kjellermiljøet har gode koblinger til næringsliv og industri, som gir et unikt bredde- og systemperspektiv.

Les mer om jobb og videre studier

Publisert 31. aug. 2018 14:33 - Sist endret 20. nov. 2019 10:53