Jobb og videre studier

Med en master i fornybare energisystemer har du en faglig bakgrunn som åpner for mange muligheter videre.

Arbeidsmuligheter

Både politisk og i samfunnet for øvrig ligger det en betydelig forventning til en bærekraftig samfunnsutvikling. Fornybar energi er en viktig komponent i dette, og en dreining mot bærekraftig utvikling vil medføre en vekst i bruk og investering på området. Dette medfører igjen en etterspørsel etter mennesker med kompetanse til å designe, utvikle og styre fornybare energisystemer.

Gjennom et masterstudium innen fornybare energisystemer vil du lære hvordan du jobber selvstendig og organiserer og planlegger ditt eget arbeid gitt bestemte tidsfrister. Du lærer å anvende teoretisk og praktisk kunnskap du har tilegnet deg gjennom studieløpet ditt i et eget originalt arbeid - en masteroppgave. I løpet av masterstudiene vil du også lære å skrive og arbeide med vitenskapelig materiale - du vil lære å samarbeide med andre om forskningsspørsmål og å kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor faget. Du vil kunne formidle eget arbeid og kunne tilegne deg og forholde deg til de tilbakemeldingene du får. Du vil ha trening i å arbeide i grupper på tvers av fagdisipliner, og inneha kompetanse som er etterspurt blant både offentlige og private arbeidsgivere.

Forskerutdanning - ph.d.

En del av masterstudentene som oppnår svært gode resultater satser på en videre forskerkarriere innen fornybare energisystemer. Første steg på veien er en doktorgrad (ph.d.) ved Universitetet i Oslo eller ved et universitet i utlandet. Studietiden er normalt 3 til 4 år. Studiet kan finansieres gjennom en stipendiatstilling finansiert av Universitetet eller av Norges Forskningsråd.

Les mer om forskerutdanningen i realfag ved UiO.

 


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 31. aug. 2018 14:33 - Sist endret 28. sep. 2018 12:38