Hva lærer du?

Forskningen og undervisningen har som mål å gi deg et solid fundament for å utvikle bruken av fornybare energisystemer i samfunnet. Studiet passer for deg som ønsker å arbeide med fornybare energisystemer. 

Etter at du har fullført en master i fornybare energisystemer, har du oppnådd:

Læringsmål

Kunnskap

 • Du skal ha en god forståelse av fornybare energisystem, dets komponenter og samspill mellom komponentene. I dette inngår alle fornybare energiteknologier, ulike lagringsteknologier, distribusjonsgrid, smartgrid inklusive sensorer. Regulering og kontroll, og både «stand alone» systemer og store integrerte distribusjonssystemer.

 • Du skal ha en god forståelse av nasjonal og internasjonale reguleringer og rammebetingelser for fornybare energisystem. Dette innebefatter også ulike prismodeller og aktøroppførsel.

 • Du skal ha dybdekunnskap innen et spesialområde som solenergi, lagring, smartgrid.

 • Du skal ha tilnærmet deg spesialkunnskap innen et felt av fornybare energisystemer oppnådd gjennom arbeidet med en masteroppgave.

Ferdigheter

 • Du skal kunne grovdesigne fornybare energisystem
 • Du skal kunne detaljdesigne et delsystem
 • Du skal kunne analysere hvordan endringer i funksjonalitet i en komponent vil påvirke de andre komponentene i systemet.
 • Du skal kunne bruke laboratorier og emulatorer av fornybare energisystem for å analysere relevante problemstillinger.
 • Du skal kunne identifisere, definere, presentere og kommunisere problemstillinger innen fagområdet.
 • Du skal kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer innen fornybare energisystemer.

Generell kompetanse 

 • Du skal  kjenne til fagets utvikling, begrensninger og muligheter – faglig, etisk og samfunnsmessig.
 • Du skal kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser.
 • Du skal være vant til å jobb i tverrfaglige grupper.
Publisert 31. aug. 2018 14:33 - Sist endret 28. sep. 2018 12:37