Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Fornybare energisystemer er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng.

Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske emner, 40 studiepoeng 
  • Fordypningsemner, 30 studiepoeng
  • Frie emner, 20 studiepoeng
  • Masteroppgave, 30 studiepoeng

Studieløp

4. semester Masteroppgave
3. semester Fordypningsemne Fordypningsemne Fritt emne
2. semester Fordypningsemne TEK5380 - Prosjektemne innen fornybar energi Fritt emne
1. semester TEK5300 – Renewable Energy: Science and Technology TEK5350 - Energy Markeds and Regulation TEK5370 - Grid, Smartgrid and IoT
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Emner og masteroppgave

Alle emner skal normalt fullføres og bestås før siste semester.

Obligatoriske emner består av 30 studiepoeng breddeemner og et prosjektemne på 10 studiepoeng. Både breddeemnene og prosjektemnet er obligatoriske og felles for alle studenter på programmet:

Fordypningsemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng. Disse velger du primært blant emnene nedenfor, men andre faglig relevante emner kan også inngå som fordypningsemne i samråd med veileder din:

Frie emner er masteremner som velges i samråd med veilederen din det første semesteret ut ifra faglig interesse og retning på masteroppgaven.

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid som utføres under veiledning. Du skriver en kort oppgave som utgjør 30 studiepoeng i siste semester på masterstudiet, i tillegg til 90 studiepoeng med emner. Tema for masteroppgaven leveres ut på en gitt dato i begynnelsen av semesteret og fristen for innlevering er den 17. uken etter denne datoen. En kort masteroppgave må skrives i sin helhet i det fjerde semesteret, og skal presenteres offentlig ved semesterslutt. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon med sensorene og veileder om oppgaven.

Progresjonskrav

Normert studietid for gjennomføring av masterprogrammet er to år, eller inntil fire år dersom du søker om deltidsstudier. Bruker du lengre tid, er det viktig at du setter deg inn i retningslinjene for studierett. Studieretten din kan inndras hvis du ikke registrerer deg første semester i studieprogrammet og du har fravær uten gyldig grunn i mer enn ett semester.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for teknologisystemer for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i fornybare energisystemer

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 31. aug. 2018 14:33 - Sist endret 5. okt. 2020 08:32