Astronomi (studieretning)

Astronomi er studiet av universet, alle dets byggesteiner og fysiske prosesser.

Studieretningen hører til programmet

Fysikk og astronomi (bachelor)