Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen Astronomi har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 130 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 30 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 20 studiepoeng

Studieløp 

6. semester AST3220 – Kosmologi I AST3310 – Astrofysiske plasma og stjernenes indre Fritt emne/EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk AST2210 – Observasjonsastronomi Utviklingssemester/EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester FYS2130 – Svingninger og bølger FYS2140 – Kvantefysikk Fritt emne
3. semester FYS1120 – Elektromagnetisme AST2000 – Innføring i astrofysikk MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester

og HMS-emner

MAT-INF1100 – Modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fordypningsemner

Utviklingssemester/frie emner

I denne studieretningen er det tilrettelagt for et utviklingssemester i 5. semester. Det er mest aktuelt å reise på utveksling til utlandet i 5. semester dersom du planlegger å søke deg videre inn på et masterprogram. Reiser du på utveksling i 5. semester må du ta emne tilsvarende FYS2160 og AST2210 i utlandet.

EXPHIL kan tas som et nettbasert kurs: Flexphil.

 
Blant de frie emnene anbefaler at du velger emner som kan komplettere astronomiemnene, slik at bachelorgraden kvalifiserer for arbeidslivet eller for relevante masterstudier.

Spesielt anbefalte emner i denne studieretningen

Andre relevante emner

Hvilke av de anbefalte frie emnene som du velger avhenger sterkt av interesser og tanker omkring et fremtidig masterstudium. Hvis du er usikker så anbefaler vi emnene FYS3120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk og FYS3140 – Matematiske metoder i fysikk, men ta gjerne en prat med utdanningsleder på institutt for teoretisk astrofysikk i løpet av 3.semester hvis du kunne tenke deg en litt annen sammensetning. "Emnene FYS3120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk og FYS3140 – Matematiske metoder i fysikk er foreslått i 4. og 6. semester i det anbefalte studieløpet for astronomi. Siden FYS3120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk regnes som et vanskeligere emne, anbefaler vi at man tar dette emnet i 6. semester og FYS3140 – Matematiske metoder i fysikk i 4. semester.

For studenter som skal søke seg mot en masteroppgave i teoretisk kosmologi anbefales det å ta FYS3110 – Kvantemekanikk i 5. semester. For studenter som skal søke seg mot en masteroppgave i observasjonell astrofysikk anbefales INF2310 – Digital bildebehandling.

AST1010 – Astronomi - en kosmisk reise inngår ikke som obligatorisk emne i FAM-programmet, men er et emne som er ment for alle uansett bakgrunn eller studieprogram. Siden emnet gir et stort overblikk over astrofysikken er det mange som mener at de forstår AST2000 – Innføring i astrofysikk og andre AST-emner bedre hvis man først har tatt AST1010 – Astronomi - en kosmisk reise i 1. eller 2. semester. Merk at AST1010 – Astronomi - en kosmisk reise på ingen måte er nødvendig. Det anbefales kun for de som har overskudd til å ta et ekstra fjerde emne i 1. eller 2. semester. AST1010 – Astronomi - en kosmisk reise bør ikke under noen omstendigheter erstatte andre anbefalte emner da dette vil gi deg et svakere grunnlag for å gjennomføre en masteroppgave.

Studenter som ønsker å skrive masteroppgave i kosmologi bør være klar over at FYS4160 – Generell relativitetsteori i meget stor grad bygger på kunnskap fra FYS3120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk og FYS3140 – Matematiske metoder i fysikk og at FYS4170 – Relativistisk kvantefeltteori i meget stor grad bygger på kunnskap fra FYS3110 – Kvantemekanikk, FYS3120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk og FYS3140 – Matematiske metoder i fysikk.

IN2010 – Algoritmer og datastrukturer forutsetter IN1010 – Objektorientert programmering.

For de studentene som har kapasitet til å ta mer enn 30 studiepoeng i løpet av ett semester, anbefaler vi også utvalget over.

Publisert 22. feb. 2016 13:38 - Sist endret 22. okt. 2019 09:55