Hvorfor velge denne retningen?

Astronomi er studiet av universet, alle dets byggesteiner og fysiske prosesser.

Astronomer kombinerer mange forskjellige grener av fysikk samt matematikk og informatikk for å løse universets gåter. Det kan dreie seg om alt fra å forstå de fysiske prosessene på solen, observere og modellere dannelse av sorte hull og galakser i universets barndom til å forstå fysikken lover på store og små skalaer og ved store energier ved universets begynnelse.

Som student vil du lære det teoretiske grunnlaget for de fysiske lovene og prosessene som studeres i astronomien, samt hvordan utføre, analysere og bearbeide observasjoner av verdensrommet og lage store dataprogrammer for å modellere fenomenene vi observerer.

Universitetet i Oslo er det eneste stedet i Norge hvor du kan studere astronomi.

Publisert 22. feb. 2016 13:38 - Sist endret 13. jan. 2017 18:53