Fysikk (studieretning)

Fysikk er læren om de grunnleggende prinsippene og lovene i naturen og anvendelsen av disse lovene til å forstå prosesser og strukturer i natur og teknologi. Studiet er det eneste i landet som tilbyr hele bredden i fysikkfaget og danner et grunnlag for å jobbe med fysikk i seg selv og for å bruke fysikk som basis for andre, tverrfaglige retninger.

Studieretningen hører til programmet

Fysikk og astronomi (bachelor)