Hvorfor velge denne retningen?

Fysikk er læren om de grunnleggende prinsippene og lovene i naturen og anvendelsen av disse lovene til å forstå prosesser og strukturer i natur og teknologi. Studiet er det eneste i landet som tilbyr hele bredden i fysikkfaget og danner et grunnlag for å jobbe med fysikk i seg selv og for å bruke fysikk som basis for andre, tverrfaglige retninger.

Studiet retter seg mot studenter som er interessert i sammenhenger i naturen, som universets opprinnelse, klimasystemet, eller DNA-molekylet, og mot studenter som er opptatt av alt fysikk kan brukes til, som utvikling av nye energikilder, oljeleting, kreftforskning, spillutvikling, eller medisinske instrumenter.

Studieretningen i fysikk har fokus på de bakenforliggende prinsippene og forståelsen av deres betydning for andre naturvitenskaper. Dette krever ikke bare kunnskaper i fysikk, men også god innsikt i grunnleggende metodefag som matematikk, beregninger, programmering og statistikk.

Fysikk-studiet er nasjonalt og internasjonalt ledende i å integrere numeriske løsningsmetoder på datamaskin gjennom hele studiet slik at studentene får nødvendige ferdigheter for fremtidens arbeidsliv og kan studere realistiske problemstillinger og delta i forskning tidlig i studieløpet.

Publisert 22. feb. 2016 13:38 - Sist endret 20. mars 2017 13:02