Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen Fysikk har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 130 studiepoeng
  • Obligatorisk fordypningsemne, 10 studiepoeng
  • Utviklingssemester/ frie emner, 40 studiepoeng

Studieløp

6. semester Utviklingssemester/fritt emne Utviklingssemester/fritt emne Utviklingssemester/fritt emne/EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk Utviklingssemester/fritt emne Utviklingssemester/fritt emne/EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester FYS2130 – Svingninger og bølger FYS2140 – Kvantefysikk FYS2150 – Eksperimentalfysikk
3. semester FYS1120 – Elektromagnetisme AST2000 – Innføring i astrofysikk MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester

og HMS-emner

MAT-INF1100 – Modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatorisk fordypningsemne

Utviklingssemester/frie emner

I denne studieretningen er det tilrettelagt for et utviklingssemester i 5. eller 6 semester. Ønsker du å reise på utveksling til utlandet anbefaler vi at du gjør dette i 5. semester dersom du planlegger å søke deg videre inn på et masterprogram. Reiser du på utveksling i 5. semester må du ta emne tilsvarende FYS2160 i utlandet. EXPHIL kan tas som et nettbasert kurs: Flexphil.

Ønsker du å studere et semester ved UNIS på Svalbard er det mulig å reise i 5. eller 6. semester. Slik ser utdanningsplanen din ut ved utreise til UNIS i 5. semester og utreise til UNIS i 6. semester.

På denne siden finner du mer informasjon om å studere på Svalbard (UNIS)

For frie emner anbefaler vi at du velger emner for å bygge bredde, eller dybde. Du kan velge fordypning i en bestemt retning i fysikk, du kan bygge bredere metodemessig grunnlag gjennom emner i matematikk, informatikk eller statistikk, eller du kan bygge en bredere tverrfaglig basis ved å velge emner fra kjemi, geofag eller biologi. Ofte velges emner på grunnlag av hvilken retning du eventuelt ønsker på et masterprogram.

Spesielt anbefalte emner  for faglig dybde :

Andre relevante emner:

Publisert 22. feb. 2016 13:38 - Sist endret 9. jan. 2020 12:44