English version of this page

Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi (studieretning)

Uten materialforskning er det umulig å se for seg det teknologiske samfunnet vi lever i i dag. På samme måte kan ikke morgendagens bærekraftige samfunn realiseres uten hjelp av nanoteknologi. Velger du studieretningen Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi, får du muligheten til å bidra i denne utviklingen. 

Studieretningen hører til programmet

Fysikk (master - to år)